Bộ Công an xem xét xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô

Thứ Ba, 14/03/2017 18:43  | Trà My

|

(CAO) Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 127/TB-VPCP về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát để thu hồi ngay biển số xe đối với những xe của các cơ quan nhà nước đã thanh lý; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biển số xe; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5-2017.

Thông báo này cũng nêu rõ: Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính rà soát tổng số xe ô tô dư thừa để điều chuyển cho các Bộ, ngành và địa phương có nhu cầu phục vụ công tác được giao; rà soát tất cả các xe ô tô do cơ quan, nhà nước thanh lý bảo đảm đúng quy định, công khai minh bạch.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng phải rà soát, thu hồi biển số xe đã cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, không liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang