Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Thứ Ba, 14/03/2017 18:38  | Lê Bình

|

(CAO) Đó là khẳng định của bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP trong hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với lực lượng CATP sáng 14-3-2017.

Đại tá Ngô Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ CATP chủ trì hội nghị với sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ - Ban giám đốc, Ban chấp hành Đảng bộ CATP và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị.

Phạm Phương Thảo báo cáo tại HN

Các đại biểu nghe bà Phạm Phương Thảo giới thiệu chủ đề thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

Tư tưởng về sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Tư tưởng về kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ luôn là kim chỉ nam cho mọi thành công của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà Phạm Phương Thảo cũng nêu ra những vấn đề cơ bản của đạo đức Hồ Chí Minh để quán triệt đến từng đại biểu: đối với đất nước phải “trung với nước, hiếu với dân”; đối với mọi người phải “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”; đối với mình phải “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; đối với nhân loại phải có “tinh thần quốc tế trong sáng” .

Các đại biểu tham dự HN

Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của người, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

Phát biểu tại Hội Nghị, Đại tá Ngô Minh Châu thay mặt toàn thể CBCS tham dự hội nghị cảm ơn đồng chí báo cáo viên. Để việc tổ chức, học tập, quán triệt nội dung chuyên đề đến từng CBCS hiệu quả, đồng chí Phó giám đốc đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đôn đốc để đảm bảo CBCS ở đơn vị mình phải nghiêm túc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Chỉ huy các đơn vị cần phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó các chi bộ cần lựa chọn những nội dung của chuyên đề gắn với việc tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghi quyết TW4 để quán triệt đến từng CBCS.

Bình luận (0)

Lên đầu trang