Công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại TP.HCM:

Phát huy sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Năm, 09/03/2017 15:45  | Lê Bình

|

(CAO) Đó là khảng định của Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng TP tại Hội nghị tổng kết Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, diễn ra vào sáng 9-3-2017.

10 tập thể và 12 cá nhân được nhận khen thưởng về thành tích tốt trong công tác giáo dục Quốc phòngAn ninh năm 2016

Theo báo cáo của Đại tá Phạm Tiến, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh TP, trong năm 2016 đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, VH-XH quan trọng của đất nước; là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiếu tướng Trương Văn Hai phát biểu chỉ đạo tại HN

Tình hình chính trị - xã hội của đất nước ổn định, quan hệ đối ngoại không ngừng được củng cố, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được khẳng định. Tuy nhiên, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong tình hình mới.

Nhưng với sự nổ lực của mình, trong năm 2016, Công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh của Hội đồng GDQP & AN TP.HCM thu được nhiều thắng lợi, Hội đồng GDQP & AN thành phố và quận huyện thường xuyên được củng cố và kiện toàn; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữ các cấp, các ngành nên chất lượng được nâng cao rõ rệt.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP & AN cho toàn dân ngày càng được nâng cao về cả nội dung lẫn hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Tiến báo cáo công tác QP&AN trong năm 2016, triển khai phương hướng 2017

Về phương hướng và nhiệm vụ công tác trong năm 2017, Hội đồng GDQP&AN TP.HCM quán triệt các nội dung cơ bản như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 12/CT-TW ngày 13-5-2007 của Bộ Chính trị, quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16-4-2008 của Ban tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn Kiến thức QP&AN cho cán bộ, Đảng viên; Luật giáo dục QP&AN và các văn bản quy phạm pháp luật khác về GDQP&AN.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan thường trực; sự phối hợp chặt chẽ giữ các cơ quan có liên quan; tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ GĐQP&AN. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2016-2020, 100% đối ượng phải được bồi dưỡng kiến thức về QP&AN, phải thực hiện đồng bộ đề án tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục QP&AN, nâng cao chất lượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội đồng GDQP&AN TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với thanh tra nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nắm tình hình công tác GĐQP&AN ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới, hải đảo để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhiệm vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bình luận (0)

Lên đầu trang