“Học nghị quyết để làm, để hành động”

Thứ Tư, 14/12/2016 22:09  | Xuân Hoài

|

(CAO) Đó là khẳng định của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn kiểm tra 274 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 14-12.

Tại đây, đoàn đã công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả kiểm tra tại Đà Nẵng, bà Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Đoàn Kiểm tra cho biết: Đến ngày 30-9-2016, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp; 100% cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động; 100% đảng viên ở thành phố, 98% đảng viên ở quận, huyện; 95% đảng viên ở cơ sở tham dự nghiên cứu, quán triệt và viết bản thu hoạch cá nhân.

Trong 9 tháng năm 2016, Thành ủy Đà Nẵng ban hành 73 thông báo kết luận đối với 800 việc (trong đó có 510 việc đã hoàn thành, 160 việc đang triển khai, 14 việc quá hạn xử lý, 115 việc mang tính chủ trương, không có thời hạn). Ban Thường vụ Thành ủy lập 12 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã được làm rõ qua kiểm điểm nghị quyết với 17 cấp ủy, tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã thành lập 4 tổ kiểm tra, giám sát đối với 21 cấp ủy, tổ chức đảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, kết quả này sẽ giúp thành phố chủ động trong việc tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị trên địa bàn thành phố. Đặc biệt kết quả kiểm tra đã giúp cho Đà Nẵng nhận ra được những hạn chế, thiếu sót để từ đó có hướng khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá Đà Nẵng thực hiện bài bản, đồng bộ, có sáng tạo, bảo đảm đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ thành phố. Đã thể hiện rõ vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy từ thành phố đến cơ sở.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu trong buổi làm việc với chính quyền TP.Đà Nẵng 

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh:“Thành công hay không thành công của việc học tập, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đầu tiên phải thể hiện bằng kết quả đạt được cụ thể. Qua theo dõi, thấy rằng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Đà Nẵng trong năm 2016 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố là rất đáng khích lệ. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) của Đà Nẵng tăng 9,8% là tương đối cao; thu ngân sách vượt 23%, đón gần 6 triệu khách du lịch (tăng trên 20%). Bên cạnh đó việc thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tốt, trong khi thành phố có nhiều yêu cầu khắt khe và tiêu chí cao về bảo vệ môi trường...

Những vấn đề bức xúc về môi trường, về ANTT; những vấn đề liên quan đến cuộc sống, những bức xúc, quan tâm của người dân từ việc phòng chống tội phạm, cướp giật, an toàn giao thông, xây nhà trái phép, không phép, cán bộ nhũng nhiễu ở cơ sở... đều được lãnh đạo thành phố quan tâm giải quyết”.

Liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), theo đồng chí, cần phải nhận diện rõ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 27 biểu hiện cơ bản, rõ ràng đã được nêu ra để đối chiếu. Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, từng đồng chí phải soi rọi lại mình thông qua những biểu hiện đó để nêu cao tính chiến đấu, tính phê bình, thấy được khuyết điểm của mình và sửa chữa, khắc phục.

Quang cảnh buổi làm việc 

“Học nghị quyết cũng là để làm, cũng phải hành động, xây dựng chương trình cũng phải có tính hành động cao. Chúng ta hay nói, viết nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, làm kế hoạch thế nào đó để dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ theo dõi và để người dân dễ giám sát. Tôi không đồng ý chuyện dễ làm, bởi vì dễ làm thì không đến mức phải đưa cả tập thể ra để bàn”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang