Sẽ có nghị quyết về kỷ luật cán bộ, công chức nghỉ hưu

Thứ Ba, 13/12/2016 10:47

|

(CAO) Thủ tướng vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì dự thảo một nghị quyết của UB Thường vụ QH về xử lý trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi khu vực công vụ vì những vi phạm hành chính khi đang đương chức.

Đây là phương án mà các cơ quan TƯ thấy khả thi nhất để khắc phục khoảng trống pháp lý cho việc xử lý trách nhiệm theo pháp luật những vi phạm chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự với những người không còn hoạt động công vụ.

Theo tinh thần chỉ đạo chung là Bộ Nội vụ sẽ phải khẩn trương dự thảo nghị quyết này. Đối tượng điều chỉnh của rất rộng, là cán bộ, công chức nói chung chứ không chỉ là người có chức vụ, quyền hạn. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo phải phối hợp chặt chẽ với các ban đảng ở trung ương, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay từ bước dự thảo. Chính phủ sẽ họp, cho ý kiến để có thể trình UB Thường vụ QH thông qua trong thời gian sớm nhất.

'Phê phán ông Vũ Huy Hoàng là hình thức thoả đáng và rất cao'
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang