Xây dựng cán bộ Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thứ Ba, 23/06/2020 15:58  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 23-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 10-4-2009 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, để hoạch định và thống nhất tổ chức thực hiện các giải pháp chiến lược nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp huyện, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện trong 10 năm qua; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 và quán triệt Chỉ thị mới, nêu rõ: Trong những năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện. Công an cấp huyện chủ động, tích cực tham mưu với Công an cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền cùng cấp và tổ chức tốt công tác phối hợp với lực lượng Quân đội, các ban ngành, đoàn thể liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn…

Về công tác phòng, chống tội phạm của Công an cấp huyện những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế từng bước kéo giảm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đội ngũ điều tra viên, cán bộ Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện liên tục được tăng cường.

Hàng năm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện trực tiếp thụ lý, giải quyết rất nhiều vụ phạm pháp hình sự, chiếm khoảng 90% tổng số vụ trong toàn quốc; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an cấp huyện thụ lý, điều tra rất nhiều vụ, chiếm khoảng 80% các vụ án trong tổng số án thụ lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên toàn quốc.

Đã chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; duy trì mối quan hệ và tổ chức tốt công tác phối hợp của Công an cấp huyện với các ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 19/6/2020 về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đồng thời, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị ở địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cấp huyện; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND và Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp, các ban ngành, đoàn thể các cấp trong công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Thủ trưởng Công an cấp tỉnh, cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng toàn diện Công an cấp huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra và quản lý nhà nước về ANTT của Công an cấp huyện. Coi trọng nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an cấp huyện để có giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa ứng xử đối với CBCS, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất, ý thức kỷ luật, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục tập quán, nắm chắc địa bàn, gần dân, sâu sát cơ sở, có trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc cần thiết, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ các yêu cầu công tác.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện...

Bình luận (0)

Lên đầu trang