Giới thiệu ông Vương Đình Huệ để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Thứ Ba, 30/03/2021 16:24

|

(CAO) Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong quá trình công tác, ông Vương Đình Huệ luôn chấp hành mọi sự phân công của Đảng, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào chiều nay (30/3), thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình Quốc hội nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tờ trình nêu rõ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng trình Quốc hội xem xét, bầu ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Việc trình nhân sự này được căn cứ Điều 70 Hiến pháp nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội; Điều 12 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 30, 34 Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận xét, trong quá trình công tác, ông Vương Đình Huệ luôn chấp hành mọi sự phân công của Đảng, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 9/1979 - 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

Từ năm 1985 – 1986, ông Huệ là Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1986 – 1990 ông là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara.

Năm 1991 đến tháng 6/2001, ông Huệ công tác tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, sau đó chuyển sang làm Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Vương Đình Huệ được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Từ 7/2006 - 7/2011, ông Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ 8/2011 - 12/2012 ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Đầu năm 2013 ông làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ 1/2016 ông Huệ tiếp giữ vị trí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trước khi được Quốc hội khoá XIII tín nhiệm bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2016.

Ngày 28/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vào tháng 7/2016.

Tháng 2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tháng 1/2021), ông Vương Đình Huệ tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương vào Bộ Chính trị.

Ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Bình luận (0)

Lên đầu trang