Không bố trí kinh phí mua sắm xe công trong năm 2019

Thứ Hai, 22/10/2018 15:07

|

(CAO) Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đưa ra đề nghị này khi thẩm tra các báo cáo về tài chính - ngân sách của Chính phủ.

Trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung về ngân sách ngắn hạn và trung hạn chiều 22-10, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhận định: "Với dự toán thu ngân sách năm 2019, cơ quan thẩm tra nhận xét, 2019 là năm thứ 4 liên tiếp trong kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2016-2020 dự kiến tỷ lệ huy động từ thuế, phí thấp hơn 21% GDP, khả năng hoàn thành mục tiêu theo nghị quyết số 25/2016/QH14 là khó khăn".

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cần phân tích kỹ những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này và có biện pháp động viên nguồn thu cao hơn trên cơ sở cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thu. Rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư; rà soát, có biện pháp hiệu quả hơn trong công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý về việc xây dựng dự toán thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh có mức tăng khá cao so với ước thực hiện năm 2018, cụ thể là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 10%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 13,3%.

Liên quan đến thu từ dầu thô, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận xét, sản lượng khai thác có xu hướng giảm dần qua các năm, năm 2017 ước thực hiện 13,28 triệu tấn, năm 2018 là 11,76 triệu tấn, năm 2019 dự kiến 10,43 triệu tấn.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về sự sụt giảm sản lượng tại các mỏ khai thác, dự kiến trữ lượng và kế hoạch khai thác trong các năm tiếp theo, tạo căn cứ xây dựng dự toán sát hơn.

Với dự toán chi ngân sách của 2019, Uỷ ban thẩm tra nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên bố trí chi cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Chú trọng bố trí chi cho con người, bảo đảm thực hiện các chính sách đã ban hành.

"Cần rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, có kế hoạch, biện pháp thực hành tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm mạnh hơn chi ngân sách cho đoàn ra; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội" - báo cáo thẩm tra nêu rõ yêu cầu.

Cùng với đề nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên bố trí đầy đủ chi trả nợ lãi theo đúng cam kết đến hạn phải trả, bảo đảm hệ số tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế; tiếp tục cơ cấu lại hiệu quả hơn các khoản vay cả về kỳ hạn và lãi suất để giảm áp lực trả nợ gốc, giảm chi trả nợ lãi trong các năm tiếp theo, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, Uỷ ban Tài chính lưu ý Chính phủ thực hiện nghiêm các biện pháp đã đề ra để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang