Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Đình Nhường

Thứ Sáu, 12/04/2019 18:40  | Hải Triều

|

(CAO) Ngày 12-4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 676/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường.

Nghị quyết nêu rõ: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 9094-CV/TW ngày 20/3/2019 của Văn phòng Trung ương;

Căn cứ Tờ trình số 1140/TTr-UBQPAN14 ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Tờ trình số 286/TTr-BCTĐB ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 ngày 12 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Các ông: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Lê Đình Nhường theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được gửi đến Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Công an; Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình; Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.

*Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 677/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Bình luận (0)

Lên đầu trang