Sa thải một cán bộ nhận quà tặng “không đúng quy định”

Thứ Năm, 10/10/2019 18:06

|

(CAO) Có 9 trường họp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỷ đồng, trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định; xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa trình Chính phủ Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trước khi gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10.

Trong báo cáo này, TTCP cho biết, trong năm 2019 đã có 1.081.235 ngườingười kê khai tài sản, thu nhập, đạt 99,9% so với số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.277 bản, đạt 99,4% so với số bản đã kê khai.

Có 46 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, gồm 21 người thuộc Bộ Xây dựng, 3 người thuộc Bộ Công an, 1 người ở TTCP. Các địa phương cùng được nêu tên là Đà Nẵng (1 người), Đắk Lắk (10 người ), Khánh Hòa (2 người), Lào Cai (3 người), Tây Ninh (2 người), Thanh Hỏa (1 người người), Tiền Giang (2 người).

Qua xác minh, cơ quan có thẩm quyền phát hiện 10 trường hợp vi phạm, trong đó Bộ Công an có 2 người, Đà Nẵng 1 người, Khánh Hòa 2 người, Tây Ninh 2 người và Thanh Hóa: 1 người. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng thêm 4 trường hợp. Hiện đã xử lý kỷ luật 8 người và đang xem xét xử lý kỷ luật 2 người.

Đáng chú ý, TTCP đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ cùng nhiều quy định đã tác động rất lớn đến đạo đức lối sống, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 2.740 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, xử lý 78 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp lễ, Tết. Đã có 9 trường họp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỷ đồng, trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định; xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Cụ thể, Trà Vinh có 1 trường hợp (3 triệu đồng); Thái Bình 2 trường họp (100 triệu đồng); Long An 2 trường hợp (29 triệu đồng); Tiền Giang 1 trường họp (50 triệu đồng); Vĩnh Phúc 1 trường họp (120 triệu đồng).

Hai trường họp nhận quà không đúng quy định là ở TPHCM (150 triệu đông) và Cao Bằng (1 ô tô trị giá 3,720 tỷ đồng).

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về kiểm soát việc tặng quà, nhận quà, phòng ngừa việc lợi dụng truyền thống tốt đẹp để tham nhũng, đưa hối lộ, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng, quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường họp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định.

Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang