Xây dựng đô thị thông minh: TPHCM thí điểm bản đồ số dùng chung

Thứ Năm, 12/09/2019 14:57

|

(CAO) Sáng 12/9, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của thành phố. Đây là nội dung quan trọng để xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở trong Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, việc triển khai thí điểm nhằm hướng đến cung cấp dịch vụ bản đồ nền số dùng chung nhằm đẩy mạnh ứng dụng bản đồ GIS vào các phần mềm quản lý, tạo lập dữ liệu thuộc tính có kết nối bản đồ GIS; cung cấp dịch vụ mã địa lý thống nhất làm cơ sở chuẩn hóa trường thông tin địa lý cho các lớp cơ sở dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trục tham chiếu về thuộc tính không gian quan trọng để tích hợp và chồng lớp các lớp dữ liệu khi tích hợp về kho dữ liệu dùng chung; tạo lập môi trường để chia sẻ dữ liệu trên một nền thống nhất.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên 3 nền tảng là người dân, doanh nghiệp và bản đồ. Đến nay, TPHCM đã triển khai thực hiện nội dung liên quan đến người dân là dân cư và hộ tịch, dự kiến tháng 6/2020, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về người dân. Mục tiêu đến cuối năm 2020, thành phố phải vận hành được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó có 3 cơ sở dữ liệu phải vận hành được, đó là cơ sở dữ liệu về người dân, cơ sở dữ liệu về bản đồ, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

Hiện nay, ứng dụng bản đồ (GIS) trong các hệ thống thông tin tại quận huyện, sở ngành rất hạn chế, chỉ mới tập trung trong công tác quản lý nhà đất và quy hoạch đô thị. Thành phố chưa triển khai dịch vụ bản đồ dùng chung, các ứng dụng khai thác dịch vụ bản đồ nền chủ yếu sử dụng trên dịch vụ bản đồ nền Google Maps hoặc dịch vụ bản đồ nền của Việt bản đồ nên thiếu tổ chức, quy định thống nhất chung trong sử dụng dịch vụ.

Theo ông Lý Minh Tuân - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông), việc triển khai dịch vụ bản đồ nền dùng chung (GIS nền) là cần thiết và phải làm ngay. Đây là một dịch vụ quan trọng cần thiết thuộc nền tảng, dịch vụ liên thông kết nối thống nhất (HCM LGSP) cho các phần mềm ứng dụng để phục vụ tham chiếu và lưu trữ thông tin địa chỉ với một mã vị trí địa lý thống nhất chung một cách chính xác, trực quan trên bản đồ số. Từ đó, hình thành các lớp dữ liệu có thể liên kết, chồng các lớp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu thống nhất trên nền hệ thống thông tin địa lý thống nhất.

Về quá trình triển khai, do hiện tại chưa hoàn tất kế hoạch chỉnh lý và duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu Bản đồ nền nên Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1 sẽ thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ; trên cơ sở đó thực hiện biên tập bổ sung các lớp, trường thông tin đã được các sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp, chia sẻ cho dịch vụ bản đồ số dùng chung, làm cơ sở dữ liệu đầu kỳ phục vụ triển khai dịch vụ. Ở giai đoạn 2, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành để tham mưu phương án xây dựng bản đồ số dùng chung cho thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang