Xây dựng TP.HCM thành khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ Sáu, 07/06/2019 19:03

|

(CAO) Chiều 7/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn TP.HCM năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua Quân ủy Trung ương và Thành ủy TP.HCM đã triển khai chặt chẽ Kết luận về hoạt động phối hợp; tập trung chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ TP.HCM ngày càng vững chắc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị

Quân ủy Trung ương và Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng quân sự Thành phố phối hợp với Công an và các lực lượng kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng cả trên không, trên biển, nội địa và không gian mạng, không để bị động bất ngờ; phát huy tốt vai trò của các đơn vị quân đội, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự, kỷ cương pháp luật trên địa bàn.

Hai bên đã chủ động phối hợp trao đổi tình hình, hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các dự án lớn 100% vốn nước ngoài đầu tư, liên doanh, liên kết. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong hội nhập quốc tế về quốc phòng…

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao đổi thống nhất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Trong thời gian tới, hai bên thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TP.HCM thành khu vực phòng thủ vững chắc, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, hai bên tích cực phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. TP.HCM tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển...; hỗ trợ y tế biển, đảo; xây dựng trung tâm cấp cứu đường bộ, đường thủy, đường không của Bệnh viện Quân y 175; đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân dân y miền Đông; thực hiện tốt chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; giải quyết chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế...

Bình luận (0)

Lên đầu trang