Hành trình giúp những người lầm đường lạc lối hoàn lương:

Kỳ cuối: Nhiều biện pháp giúp cảm hóa người lạc lối 'quay về nẻo sáng'

Chủ Nhật, 03/07/2022 10:10

|

(CAO) Ở Phú Yên hiện có 118 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đa số họ là già làng, trưởng thôn, buôn tại các địa phương, là cầu nối, mối dây liên kết giữa ý Ðảng với lòng dân.

Phú Yên có 31 dân tộc anh em sinh sống, đồng bào DTTS với hơn 60.000 người, chủ yếu là các dân tộc Ê Ðê, Chăm, Ba Na, Tày, Nùng...

Những năm về trước, một số phần tử phản động FULRO ở Tây Nguyên lén lút xuống Sông Hinh kích động chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo, dân tộc; dụ dỗ, lôi kéo những người nhẹ dạ đi theo “Tin Lành Đề Ga”, tụ tập gây rối trật tự công cộng, từ bỏ buôn làng, nương rẫy, trốn ra nước ngoài để tìm cuộc sống giàu sang do những kẻ xấu “vẽ” ra bằng ảo vọng.

Những năm gần đây, một số đối tượng còn bị kích động, dụ dỗ đi theo “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” do FULRO tạo dựng để chống phá, tuyên truyền xuyên tạc sự thật, vi phạm các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo…

Nghị quyết số 35 -NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đó là: “Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm”.

Lực lượng Công an giao lưu với già làng, người có uy tín xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để số đối tượng FULRO, “Tin lành Đề Ga” trên địa bàn tái hoạt động, Công an tỉnh Phú Yên đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám trụ ở các buôn làng “4 cùng” với bà con (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), chủ động nắm chắc tình hình, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đối tượng; có kế hoạch tổ chức tấn công chính trị, đấu tranh vạch mặt, răn đe về mặt chính quyền, làm tan rã về tổ chức, kiềm chế, phong tỏa địa bàn hoạt động của các đối tượng.

Đồng thời, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước, kết hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường củng cố và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục số đối tượng FULRO, “Tin lành Đề Ga” trên địa bàn.

Công an tỉnh Phú Yên đến tận nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn khám, cấp thuốc chữa bệnh, tặng quà tại xã EaLâm, huyện Sông Hinh

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể ở các địa phương quan tâm chăm lo đến đời sống, phát triển kinh tế, giúp đỡ cho các đối tượng lầm lỗi trở về quê hương, thông qua các mô hình phát triển kinh tế, tạo điều kiện để bà con được vay vốn, phát triển kinh tế ổn định đời sống.

Ông Nay Y Rú, Chủ tịch UBND xã Ea Bá, huyện Sông Hinh cho biết: “Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã rất quan tâm, chăm lo đến đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tuyên truyền, vận động, cảm hóa giáo dục các đối tượng bị kẻ xấu dụ dỗ theo FULRO, TLĐG, trốn sang nước ngoài trở về địa phương ổn định đời sống, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế” .

Ở Phú Yên hiện có 118 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đa số họ là già làng, trưởng thôn, buôn tại các địa phương, là cầu nối, mối dây liên kết giữa ý Ðảng với lòng dân.

Hiện nay, lực lượng Công an các cấp của tỉnh đã tiến hành tiếp xúc, tranh thủ cá biệt hàng trăm lượt người có uy tín trong vùng DTTS. Những già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín luôn là cầu nối, giúp đỡ lực lượng Công an rất nhiều trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nếp sống văn hóa mới, đẩy lùi và xóa bỏ những thủ tục lạc hậu mê tín, dị đoan; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.

Các già làng, người có uy tín như Oi Mai, Ma Sương, xã Ea Lâm; Mí Cách, xã Ea Ly; Ma Thương, xã Sông Hinh; Ma Lang, xã Ea Trol; Ma Tá, xã Ea Bia (huyện Sông Hinh)… đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục, cảm hóa các đối tượng theo FULRO, TLĐG trở thành người tiến bộ.

Già làng, người có uy tín Oi Mai ở buôn Bưng A, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh đã có nhiều năm tham gia tích cực vào công tác cảm hóa, giáo dục các đối tượng theo FULRO, TLĐG.

Với vai trò buôn trưởng, bằng uy tín của mình, ông đã tuyên truyền, răn đe, giáo dục 03 đối tượng theo FULRO, TLĐG; tham gia vận động hồi hương 03 đối tượng đã trốn sang Thái Lan về nước.

Già làng Oi Mai chia sẻ: “Cái bụng của lũ làng không tốt, nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Già làng phải tuyên truyền, vận động để bà con dân làng hiểu, thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự của buôn làng”.

Công an tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà người có uy tín ở xã Krông Pa, huyện Sơn Hoà

Ông La Văn Nghĩa, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên cho biết: “Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các già làng, người có uy tín được học tập để thực hiện tốt vai trò của mình ở địa phương. Các già làng, người có uy tín là những người tiêu biểu trong đồng bào DTTS, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, cảm hóa giáo dục các đối tượng vi phạm; cùng với chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa, không dây dưa kéo dài nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”.

Toàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên hiện có 35 “Tổ dòng họ tự quản ANTT”. Các mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Vận động nhân dân tham gia ngăn chăn, phát triển đạo Tin Lành trái pháp luật trong vùng đồng bào DTTS trong phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động FULRO, Tin Lành Đề Ga” ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã phát huy tốt vai trò của các trưởng dòng tộc, già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con trong dòng tộc chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Những con đường đến các buôn làng ở huyện miền núi Sông Hinh  được bê tông hoá

Thiếu tá Y Rin MLô - Trưởng Công an xã Ea Bia, huyện Sông Hinh cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 06 Dòng họ tự quản về ANTT: Dòng họ Ksor, Nay, Alê, Hara, Lê Mô, Kpă. Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thành lập mô hình “Dòng họ tự quản; đến nay mô hình dòng họ tự quản này đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền cho bà con không nghe, không tin theo lời kẻ xấu âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; răn đe, giáo dục, cảm hóa các đối tượng FULRO, TLĐG, vận động các đối tượng trốn sang Thái Lan; hòa giải các vụ việc liên quan đến ANTT”.

Nhờ triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã từng bước nâng cao nhận thức của các đối tượng từng lầm đường, giúp họ hiểu về tính nhân văn trong các chính sách của Đảng và Nhà nước...

Những năm qua, Công an tỉnh Phú Yên đã tác động, cảm hóa, thuyết phục 55 đối tượng từ bỏ FULRO, “Tin Lành Đề Ga”, trong đó có 16 người trở về với tín ngưỡng truyền thống, 39 người sinh hoạt tôn giáo thuần túy; vận động 06 đối tượng từ bỏ “Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên” quay về tôn giáo thuần túy; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ 03 trường hợp người DTTS ở Thái Lan hồi hương; triệt phá thành công 01 đường dây tổ chức cho nhiều người DTTS trốn đi Thái Lan; bắt xử lý hình sự 01 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức trốn.

Nhiều người trong số họ không chỉ chuyển đổi nhận thức pháp luật và trách nhiệm với xã hội, mà còn nỗ lực sản xuất chăn nuôi bằng nguồn vốn vay ưu đãi.

Chiến sĩ trẻ Công an tỉnh và đoàn viên thanh niên cắt tóc cho trẻ em vùng cao, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bà con vùng đồng bào DTTS. Chính quyền địa phương, lực lượng Công an đã nỗ lực hết mình với người dân sinh sống trên địa bàn, cùng nhau tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp, giúp đỡ cùng chính quyền, Công an và các đoàn thể ở địa phương kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ xấu; không nghe, không tin và không theo lời kẻ xấu dụ dỗ, cùng nhau chung sức xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, bình yên.

Kỳ 1: Ký ức buồn về một thời lầm lỗi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang