Bổ sung 19.279 tỷ đồng cho dự án về năng lượng cấp nước TPHCM

Thứ Tư, 29/05/2019 09:52

|

(CAO) Chính phủ kiến nghị bổ sung vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TP.Hồ Chí Minh” 19.279 tỷ đồng.

Trong phiên họp sáng nay (29-5), Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng KH-ĐT thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình

Theo đó, Chính phủ cho biết, dự toán thu viện trợ không hoàn lại năm 2019 được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 10-11 -2018 là 4.000 tỷ đồng, được sử dụng để đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán, bao gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc dự báo giải ngân vốn viện trợ và nội dung sử dụng của khoản giải ngân để bố trí dự toán hằng năm rất khó khăn, do phụ thuộc thuộc vào cam kết với các nhà tài trợ và sự khác biệt về niên độ hạch toán của nước tài trợ với nước ta (năm ngân sách của một số quốc gia bắt đầu từ ngày 1-4, kết thúc vào ngày 31-3 năm sau).

Vì vậy, có những khoản viện trợ nhà tài trợ dự kiến cho giải ngân sau ngày 31-12 năm dự toán, hoặc ký cam kết sau thời điểm Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, nên chưa được tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước năm đó.

Với năm 2019, trên cơ sở rà soát và cập nhật tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngoài nước của các bộ, ngành và địa phương; cam kết cho giải ngân của các nhà tài trợ và tiến độ giải ngân vốn của các dự án; phát sinh dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TP.Hồ Chí Minh” của UBND TPHCM do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự toán năm 2019 với tổng số vốn là 19.279 tỷ đồng.

Việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài, theo Chính phủ, không ảnh hưởng đến bội chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Bình luận (0)

Lên đầu trang