Lực lượng CAND tiếp tục đảm bảo ANQG, TTATXH trong tình hình mới

Thứ Năm, 08/06/2017 19:57  | Trà My

|

(CAO) Sáng 8-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND trong thời gian qua; xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm từ nay đến hết năm 2017 và trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đến dự.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khi tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được. Đồng thời, với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là "nói thẳng, nói thật, nói hết", phải chỉ ra đầy đủ, làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm đối với những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác, từ đó có giải pháp khắc phục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng mong muốn, lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm ANTT của đất nước và tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay và để chủ động chuẩn bị việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) sắp tới...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Luật CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới…

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với lực lượng CAND trong thời gian qua; đồng thời sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ đạo lực lượng CAND khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà Hội nghị Đảng ủy CATW đã thống nhất thông qua; tiếp tục góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước trong tình hình mới....

Bình luận (0)

Lên đầu trang