Công an TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý án tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 05/11/2022 10:42

|

(CATP) Theo chỉ đạo mới đây (đầu tháng 11-2022) của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, đó là: CA TPHCM, Viện KSND, TAND TPHCM chủ động tham mưu, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan tố tụng phải đảm bảo tiến độ điều tra, xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đảm bảo tiến độ điều tra…

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ cho công tác xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc. Đối với các yêu cầu giám định, định giá còn tồn đọng thuộc trách nhiệm của bộ, ngành và các tỉnh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, cần chủ động báo cáo, đề xuất BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương để chỉ đạo.

Trước đây, tại phiên họp thứ nhất của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Trưởng BCĐ hồi cuối tháng 9-2022 với sự tham dự của các đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng BCĐ; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó trưởng BCĐ; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CA TPHCM, Phó trưởng BCĐ cùng các thành viên.

Đây là phiên họp thứ nhất của BCĐ đã thông qua nhiều nội dung, chương trình quan trọng. Trong đó, BCĐ đã thông qua nội dung dự thảo về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên, chương trình công tác quý IV năm 2022 và năm 2023, danh sách các vụ án, vụ việc đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CA TPHCM, Phó trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, BCĐ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền, khi xuất hiện khó khăn thì phải nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, bổ sung vào diện thuộc BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, chủ động thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện. Đồng thời, từng thành viên sớm hoàn chỉnh chương trình hành động cá nhân. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, danh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Do đó, từng thành viên trong BCĐ phải xem đây là một cam kết chính trị trước Đảng, trước nhân dân.

Hiện nay, TPHCM đang triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, BCĐ sẽ có vai trò trong việc theo dõi, giám sát thực hiện Kết luận 14. Điều này sẽ giúp cán bộ yên tâm, thoải mái, làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao, khuyến khích và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và có sáng kiến, sáng tạo để phát huy giá trị trong công việc.

BCĐ khẳng định trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM về quyết tâm đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác này. Đồng thời để cho hệ thống chính trị và nhân dân hiểu, tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Đảng bộ Thành phố.

Phòng, chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời là một thử thách đối với Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và từng đồng chí được phân công. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng bất cứ cơ quan, tổ chức nào mà là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp và mỗi cán bộ Đảng viên.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài hầu tòa

Bản lĩnh vượt qua cám dỗ đời thường…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu rõ: "Chúng ta cần sự đồng tình ủng hộ và giám sát của nhân dân. Đây là công việc thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ từ chính trị, tư tưởng, tổ chức đến hành chính, kinh tế và pháp luật".

Từ đó, người đứng đầu Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, nghiên cứu sâu hơn để nhận thức đúng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là quán triệt thực hiện những kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ và các văn bản hướng dẫn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo Bí thư Thành ủy, phải gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là chính. Vì vậy, trước hết phải quan tâm chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định nhằm chủ động phòng ngừa, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện xảy ra tham nhũng và tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực quan trọng, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị, vị trí công tác có nhiều nguy cơ, rủi ro cao. Phải gắn công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực với lãnh đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo về lợi ích chung.

Ngoài ra, một trong những nội dung trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong đó có mục tiêu cần hướng tới là xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức. Chúng ta phải luôn nhắc nhau để mỗi người tự ý thức về nhân cách, về lẽ sống, về trách nhiệm để làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao...

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể thành công khi mỗi cán bộ Đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp nhận thức đúng về trách nhiệm, tự giác làm đúng, làm tốt công việc được giao, tự giác bảo vệ danh dự, nhân phẩm và có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thử thách và những cám dỗ đời thường trong cuộc sống...

Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu của dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sử dụng có hiệu quả công cụ truyền thông và sự giám sát của nhân dân để giúp cán bộ, công chức, viên chức tự soi, tự sửa, đặt mình trong bối cảnh, từng trường hợp cụ thể để rút ra bài học kinh nghiệm.

Theo CA TPHCM, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, trong tháng 10-2022, TPHCM ghi nhận 401 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với tháng liền kề tăng 31 vụ, tương ứng 8,38%), đã điều tra khám phá 273/401 vụ, đạt 68,08%, bắt 393 đối tượng. Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trong tháng 10-2022 đã phát hiện, xử lý 110 vụ, 110 đối tượng vi phạm về kinh tế, buôn lậu và có dấu hiệu vi phạm về chức vụ (so với tháng liền kề giảm 2 vụ, tương ứng 1,78%), thu giữ tang vật ước tính trị giá 38,27 tỷ đồng. Cùng với đó, CA TPHCM đã tham mưu cấp thẩm quyền ban hành 64 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,17 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang