Hà Nội sẽ không còn HĐND cấp phường

Thứ Tư, 27/11/2019 19:28

|

(CAO) Mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội được thí điểm thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt.

Quốc hội chiều nay (27-11) đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với sự tán thành của 392/447 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, chiếm 81,16% tổng số đại biểu. 

Với mô hình này, chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại HN

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, UBND, chủ tịch UBND quận, thị xã.

Như vậy, theo nghị quyết này, Hà Nội không tổ chức HĐND cấp phường. Theo đó, HĐND quận, thị xã có thêm nhiệm vụ, quyền hạn: quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận, thị xã, trong đó bao gồm ngân sách của các phường trực thuộc, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công tại các phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường trực thuộc quận, thị xã. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình ở phường; giám sát hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND phường.

UBND và Chủ tịch UBND quận, thị xã cũng được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND quận, thị xã được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường; được tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật công chức phường.

Vị trí này cũng có quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân phường.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7- 2021. Chậm nhất là quý 4/2023 Chính phủ có báo cáo sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang