Thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động

Thứ Sáu, 28/10/2022 09:16

|

(CAO) Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp TP do Ban Quản lý Các khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Hepza) tổ chức ngày 27/10.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Cờ truyền thống của UBND TP cho Ban Quản lý Hepza.

Nâng cấp dịch vụ, thu hút đầu tư chọn lọc, chất lượng cao

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, 30 năm xây dựng và phát triển các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) TP là rất đáng trân trọng và tự hào. Khởi đầu từ dự án xây dựng KCX Tân Thuận (năm 1991), với một mô hình hoàn toàn mới, rất nhiều khó khăn, thử thách, song với ý chí quyết tâm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TP đã từng bước hình thành các KCX, KCN hoạt động hiệu quả và cơ bản hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng Chính phủ đặt ra cho TP lúc bấy giờ.

Cụ thể như, trình độ kỹ thuật, công nghệ mới và kinh nghiệm quản lý đã tăng lên một bước. Về kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng hơn 15% kim ngạch xuất khẩu chung của TP; và thu hút hơn 281.000 lao động… góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của TP phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đặt ra nhiệm vụ: “Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu; từng bước chuyển đổi các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 đã quyết nghị: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Bộ Chính trị vừa ban hành và triển khai Nghị quyết số 24 vừa qua về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đến năm 2030: TPHCM là TP văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc; đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; chuyển dịch nhanh những lĩnh vực công nghiệp, sản xuất sử dụng nhiều tài nguyên, ít hàm lượng giá trị gia tăng sang sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, có hàm lượng giá trị gia tăng cao…

Với tầm nhìn và yêu cầu như vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo UBND TP, các sở, ngành, Ban Quản lý Hepza cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy về công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn mới. Đó là phải tập trung cải tiến toàn diện, căn bản và quyết liệt nền kinh tế dựa vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết hợp đồng bộ giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu, thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam; chú trọng "dịch vụ hoá" các ngành công nghiệp; coi chuyển đổi số là phương thức có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng KCN, đi đôi với cải cách thể chế, nâng cấp dịch vụ, thu hút đầu tư chọn lọc, chất lượng cao; cần mạnh dạn loại bỏ hoặc đưa ra khỏi quy hoạch các KCN không khả thi, không đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, chủ động đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển. Với nhận thức nguồn nhân lực đóng vai trò chủ đạo trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giúp tăng lợi thế cạnh tranh, đòi hỏi các cơ quan chức năng và Ban Quản lý Hepza phải tập trung tính toán cho phù hợp giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát triển kinh tế luôn song hành với chăm lo giải quyết vấn đề xã hội

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, từ bài học sâu sắc rút ra sau đại dịch Covid-19, phải thấm nhuần quan điểm phát triển kinh tế luôn song hành với chăm lo giải quyết vấn đề xã hội; tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các kết cấu hạ tầng xã hội trong KCX, KCN, nhất là nhà lưu trú, ký túc xá công nhân, các trường mầm non, thiết chế văn hóa và cơ sở dịch vụ thiết yếu phục vụ người lao động, vừa góp phần để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, vừa góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Ban Quản lý Hepza phải đổi mới mạnh mẽ để bắt kịp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan tổ chức chính trị, xã hội có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và tham gia thực hiện và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển khu chế xuất và công nghiệp TP.

Theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên, TP hiện đang tập trung hoàn thành tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội nhằm đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp trong giai đoạn mới. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị trước mắt, cần tập trung thực hiện mô hình phát triển mới theo hướng tăng cường kết nối các KCN, KCX để hình thành các cụm liên kết công nghiệp, tập trung thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Từng bước hoàn thiện quy hoạch, thể chế, chính sách, hành lang pháp lý; thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, phải là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn các hoạt động về đầu tư, thương mại, xây dựng, lao động; thực hiện hiệu quả cơ chế quản lý “một cửa, tại chỗ”, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

“Lãnh đạo TP đặt nhiều kỳ vọng các công ty phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng chủ trương đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng để góp phần phát triển kinh tế TP nhanh, bền vững. Mỗi doanh nghiệp phải thực sự là một đơn vị văn hóa, với ý thức tôn trọng pháp luật, coi trọng chữ tín, cân bằng, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong cộng đồng doanh nghiệp TP.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đánh giá cao những kết quả của TP trong việc phát triển, phát huy hiệu quả các KCN, KCX. Đồng chí đề nghị TP cần đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại, có hợp tác chuyển giao công nghệ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và lao động, có giá trị gia tăng cao và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam” cho 4 cá nhân.

Bên cạnh đó, cần có phương án di dời các KCN gần các đô thị lớn, các KCN với các ngành nghề sản xuất có ảnh hưởng lớn đến môi trường; có phương án quy hoạch, phát triển các KCN, KCX tại các khu vực xa đô thị trung tâm như huyện Bình Chánh, Củ Chi...; nâng cao tính lan tỏa về phát triển kinh tế - xã hội của các KCN.

Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng các KCN theo mô hình mới như: KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN sinh thái và KCN công nghệ cao để thích ứng với yêu cầu trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế; đảm bảo sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế của KCX, KCN trong thu hút, hợp tác đầu tư; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và mô hình KCN, Khu kinh tế mới phù hợp với thực tiễn phát triển…

Dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam” cho 4 cá nhân và Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển khu chế xuất và công nghiệp TP. UBND TP tặng Cờ truyền thống cho Ban Quản lý Hepza và Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển khu chế xuất và công nghiệp TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang