Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Trung ương phân tích tình hình Biển Đông

Thứ Hai, 07/10/2019 11:21

|

(CAO) Gợi mở thảo luận tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc sáng nay (7-10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vừa khai mạc sáng nay (7-10) tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở thảo luận về một số nội dung chính của Hội nghị lần này. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhận định về bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu thấp hơn so với năm 2018 và dự báo còn có thể tiếp tục suy giảm trong năm 2020. Cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, khó lường; thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế có nhiều biến động, gây tâm lý lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu...

Xem xét tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước giai đoạn 2019 - 2020 trong bối cảnh như trên, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu Trung ương phân tích thật kỹ thực tế tình hình của các ngành, lĩnh vực và địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019.

"Chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Ông cũng đề nghị các đại biểu chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức 6,6 - 6,8%; phát triển văn hoá - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các Uỷ viên Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông.

"Chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Các phân tích, dự báo đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sẽ xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2020.

Một yêu cầu nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra, là phải chú ý đến những chính sách, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng.

Tương tự, các giải pháp về đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước về văn hoá, xã hội, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin, truyền thông; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cải cách hành chính; bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công... cũng là những vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang