TP.HCM công bố chỉ số đánh giá cải cách hành chính 2017

Thứ Năm, 01/03/2018 11:19  | Ngô Đồng

|

(CAO) Thủ trưởng cá sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện căn cứ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017, đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Ngày 26-2-2018,  UBND TP.HCM ban hành quyết định số 756/QĐ-UBND, công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.HCM.

Nội dung đánh giá chi tiết được công bố trên phần mềm quản lý chế độ thông tin báo cáo công tác cải cách hành chính của TP.

Theo đó, Thủ trưởng cá sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện căn cứ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017, đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình trong năm 2018, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ thông báo công khai các sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng hiệu quả tại các sở - ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.

Phụ lục chỉ số cải cách hành chính của TP.HCM trong năm 2017:

Bình luận (0)

Lên đầu trang