Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(CAO) Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn.

Lên đầu trang