Danh sách 33 công ty xuất khẩu lao động bị tạm dừng đăng ký hợp đồng

Thứ Sáu, 10/12/2021 22:16

|

(CAO) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có thông báo bằng văn bản danh sách các doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực tới các Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã rà soát giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tạm dừng đăng ký hợp đồng đối với 33 doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có thông báo bằng văn bản danh sách các doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực tới các Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 Danh sách 33 doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, 33 doanh nghiệp trên chỉ được phép tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung ứng đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định trước ngày 15/8/2021.

Về trách nhiệm của các doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực, các đơn vị này phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn hiệu lực theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các doanh nghiệp phải báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài; số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng cung ứng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Bình luận (0)

Lên đầu trang