Một vạn dân có chưa đến 32 giường bệnh

Thứ Sáu, 08/04/2016 19:56  | Nam Anh

|

(CAO) Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, hiện cứ 1 vạn dân thì mới có 31,2 giường bệnh thực kê. Đương nhiên con số này sẽ còn thấp hơn nếu tính trên số giường theo kế hoạch.

Theo báo cáo  của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng số bệnh viện trên toàn quốc hiện nay là 1.361 bệnh viện. Trong đó, có đến 629 bệnh viện tuyến quận huyện, chiếm tỷ lệ cao nhất hơn 46%. Bệnh viện tuyến trung ương chỉ chiếm 2,9% tổng số bệnh viện. Và đây lại là những nơi quá tải trầm trọng. Trong khi đó, bệnh viện tư nhân chiếm 12,5%, nhưng chỉ chiếm 4,1% về số giường bệnh.

Tương tự, tổng số giường bệnh thực kê cả nước là hơn 291 nghìn giường và hơn phân nửa số này là giường bệnh tuyến tỉnh. Con số giường thực kê cao hơn đáng kể so với tổng số giường kế hoạch chỉ có chưa đến 237 nghìn giường, tỷ lệ chênh lệch là 18%.

Trong năm 2015, tất cả các cơ sở bệnh viện và giường bệnh kể trên phải phục vụ cho gần 146,4 triệu lượt bệnh ngoại trú, tăng hơn 6 triệu lượt so với năm 2014. Đồng thời, cũng phục vụ cho hơn 13,5 triệu lượt điều trị nội trú, tăng gần 9 triệu lượt so với năm 2014.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng cho biết, hiện cứ 1 vạn dân thì mới có 31,2 giường bệnh thực kê. Đương nhiên con số này sẽ còn thấp hơn nếu tính trên số giường theo kế hoạch. Nhưng tuy nhiên, nếu so với năm 2014 chỉ có 26 giường bệnh/1 vạn dân, thì tỷ lệ này đã tăng… đáng kể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang