Bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 30/10/2019 19:03

|

(CAO) Ngày 30-10, tại Hà Nội diễn ra Phiên họp thứ nhất Tiểu ban An ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự chủ trì phiên họp. Cùng dự còn có Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an…

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban An ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các hoạt động của Tiểu ban.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thường trực Tiểu ban công bố quyết định thành lập Tiểu ban, Tổ giúp việc và tóm tắt Kế hoạch 234 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng thể công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất Tiểu ban An ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí thành viên Tiểu ban đã phát biểu tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phân công nhiệm vụ do Thường trực Tiểu ban soạn thảo và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, vai trò, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đồng chí thành viên Tiểu ban và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sát sao, thường xuyên chỉ đạo triển khai các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự một cách cụ thể, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chế độ, chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, khẩn trương cụ thể hoá, triển khai Kế hoạch số 234 của Bộ trưởng sát hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn và chức năng, nhiệm vụ được giao; huy động đồng bộ các lực lượng, tăng cường phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn góp phần phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang