Bộ Công an - Bộ Quốc phòng phối hợp hiệu quả trong bảo vệ ANTT

Thứ Sáu, 16/07/2021 16:15

|

(CAO) Ngày 16/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị.

Bộ Công an - Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm; góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng các cấp cũng đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội đã ngày đêm tuần tra, kiểm soát chặt tình hình xuất, nhập cảnh trái phép tại tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng kịp thời truy vết các trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm Covid-19, khoanh vùng, dập dịch; tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các khu cách ly tập trung tại các địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng Công an, Quân đội đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đề nghị, hai lực lượng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; quán triệt, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Các đại biểu tại hội nghị

Đồng thời, hai lực lượng cũng cần tiếp tục phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; luôn chủ động phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự theo phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện và cương quyết “chặt đứt” các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; làm tốt công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước mắt, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường quản lý biên giới, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh nhân Ngày 27/7; bảo đảm tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Quân đội nhân dân và 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân...

Bình luận (0)

Lên đầu trang