Bộ Công an đề xuất thưởng 5 triệu đồng/lần bắt tội phạm

Thứ Tư, 26/07/2017 18:45

|

(CAO) Bộ Công an đề xuất thưởng tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng, tập thể là 20 triệu đồng cho một lần có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Bộ Công an đang tiến hành lấy ý kiến người dân về dự thảo Quyết định của Thủ tướng thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Theo dự thảo, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Quỹ được hình thành từ các nguồn thu sau: 1- Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 2- Ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; 3- Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an được giao có trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Dự thảo nêu rõ, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung: Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Bên cạnh đó, Quỹ còn chi cho việc hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang