Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến tâm huyết về Biển Đông

Thứ Năm, 31/10/2019 09:18

|

(CAO) "Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải có sách lược phù hợp” - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chia sẻ.

Tham gia thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng nay (31-10), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (đại biểu Tiền Giang) đã làm rõ thêm quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong vấn đề Biển Đông.

Nhắc lại việc lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội từng đề cập tới việc này trong phiên khai mạc kỳ họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định thời gian qua quốc phòng, an ninh đối ngoại của chúng ta được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thảo luận tại hộ trường sáng 31-10

Qua kết quả từ thực tiễn các báo cáo của các Bộ, ban, ngành và báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cũng như lắng nghe ý kiến phát biểu quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước nhân dân ta luôn quan tâm, đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo lên hàng đầu".

Cũng theo ông Nghĩa, các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng và đối sách của Đảng, đó là kiên quyết kiên trì bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Nêu lại trong dư luận cũng có những người dân hiến nhiều kế để bảo vệ chủ quyền, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đảng, Nhà nước luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân.

“Đảng, Nhà nước cũng kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông. Chúng ta kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyết không nhân nhượng” - Thượng tướng Nghĩa nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải có đối sách phù hợp với truyền thống văn hóa của chúng ta là hòa hiếu hòa bình.

“Chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy đang được khơi dậy” - ông Nghĩa nhận định.

Vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho rằng, khát vọng đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước, khát vọng giữ vững được độc lập chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh là khát vọng lớn nhất, là niềm tự hào, điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày nay, khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song để thực hiện được cũng cần quá trình phấn đấu liên tục và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức gian khổ.

Nhìn nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc phải đặt  trong tổng thể các mối quan hệ của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Thượng tướng Nghĩa lưu ý: “Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải có sách lược phù hợp”.

Ông cũng nhấn mạnh đến tính đúng đắn, tính chính nghĩa và sự phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế cũng như cần sự phối hợp tổng thể chặt chẽ giữa các lĩnh vực, kể cả chính trị, ngoại giao và lịch sử pháp lý.

Trước dư luận phàn nàn khi chúng ta không sử dụng đến lịch sử pháp lý, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, lịch sử pháp lý chính là một trong những căn cứ rất quan trọng để chúng ta khẳng định tính chính nghĩa của chúng ta, khẳng định chủ quyền của chúng ta. Song cùng với đó chúng ta cũng phải kết hợp với công tác tuyên truyền, kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước và các giải pháp kinh tế.

“Chúng ta phải đa dạng hóa các giải pháp để có thể xử lý chủ động được các tình huống” – Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chốt lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang