Miễn thu 5.000 tỷ đồng cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Thứ Tư, 27/11/2019 20:53

|

(CAO) Được lồng trong Nghị quyết chung kỳ họp thứ 8, rốt cuộc 5.000 tỷ đồng tiền cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước đã được Quốc hội thống nhất không thu với đa số phiếu tán thành.

Thông qua chiều 27-11 với đa số phiếu tán thành, Nghhị quyết kỳ họp nêu rõ, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 8, thông qua 11 luật, bộ luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật. 

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết chung kỳ họp 8

Quốc hội thống nhất chưa thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020).

Đáng chú ý, trong Nghị quyết chung có một vấn đề được tranh luận rất gay gắt tại kỳ họp, liên quan đến việc Chính phủ đề nghị Quốc hội không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ ngày 1-7-2011 đến hết ngày 31-12-2013 và không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 1-1-2013 đến hết ngày 31-8-2017.

Nguyên nhân là Chính phủ, Bộ Tài nguyên - Môi trường chậm trễ ban hành các nghị định hướng dẫn luật. Và hậu quả là gây thất thoát 5.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Điểm này, theo ý kiến trước đó của đại biểu, cần được biểu quyết riêng trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ nghị quyết. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, ngày 13-11 nội dung này đã được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội và được đa số đại biểu tán thành (321/427 ý kiến đồng ý, chiếm 75,18% đại biểu tham gia ý kiến và 66,46% tổng số đại biểu).

Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép biểu quyết thông qua luôn toàn bộ nghị quyết.

Điều này được thể hiện trong Nghị quyết kỳ họp như sau: Không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 từ ngày 1-7-2011 đến hết ngày 31-12-2013; không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 từ ngày 1-1- 2013 đến hết ngày 31-8-2017.

Số tiền ước tính từ hai khoản thu trên lên đến 5.000 tỷ đồng.

Quốc hội cũng cho dừng việc hằng năm báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Lai Châu, việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Báo cáo Quốc hội về việc thi hành Luật Thủ đô cũng được tạm dừng trong thời gian thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trừ trường hợp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có yêu cầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang