Cổng thông tin giúp người dân, DN "giám sát" khi bị gây phiền hà

Thứ Hai, 18/06/2018 19:11

|

(CAO) Người dân, doanh nghiệp sẽ trực tiếp gửi phản ánh, kiến nghị; đồng thời theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, trái với quy định pháp luật; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp; đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính...qua hệ thống thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Ngày 18-6-2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra lễ ra mắt Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Nội vụ.

Tham dự chương trình có đông đảo các vị lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)…

Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời kênh thông tin tương tác giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là một trong những nguồn thông tin cung cấp cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính Phủ; đồng thời cung cấp thông tin cho Tổ công tác về kiển tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chwucs trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành và địa phương; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ.

Buổi ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin phản ánh khiếu nại (PAKN) trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ có địa chỉ http://phananh.moha.gov.vn với 3 hình thức gửi phản ánh, kiến nghị (qua mạng internet, quan tin nhắn với đầu số 8088 và qua tổng đài 19001547), người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối mạng viễn thôn, internet, điện thoại cố định để gửi phản ánh, kiến nghị; đồng thời theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, trái với quy định pháp luật; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp; đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; nghiên cứu, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách hành chính nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham gia lễ ấn nút hoạt động của cổng thông tin.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị; trường hợp hết hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ 7 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin PAKN hoặc thông qua hộp thư điện tử hoặc điện thoại, tin nhắn để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 2 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin PAKN hoặc thông qua hộp thư điện tử để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đưa Hệ thống thông tin PAKN vào hoạt động, Bộ Nội vụ còn thể hiện quyết tâm trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm văn bản giấy tờ.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao giá trị thiết thực của Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ mang lại, góp phần vào việc xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân mong muốn cổng thông tin sẽ giúp người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các công việc cấp bách và phản ánh kịp thời những bất cập.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin giữa Bộ Nội vụ và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 – 2019. Theo đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tư vấn, hỗ trợ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ; hỗ trợ giải pháp, xâu dựng đề án và triển khai “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”; Thí điểm hệ thống thẻ công chức điện tử tại Bộ Nội vụ (Tích hợp các chức năng thẻ công chức, viên chức, thẻ ra vào Bộ, thẻ ngân hàng, chữ ký số…).

Bình luận (0)

Lên đầu trang