Không thể nhầm lẫn việc dao sử dụng sinh hoạt và dao mang theo vì mục đích khác

(CAO) Chiều 24/5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN và CCHT) (sửa đổi) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Lên đầu trang