Cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước

Thứ Sáu, 03/02/2017 18:30  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Sáng 3-2-2017, sau hai ngày Chính phủ thí điểm cấp thị thực điện tử cho ngoài nước ngoài, Thiếu tướng Lê Xuân Viên – Cục trưởng cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã cho chúng tôi biết đôi nét về công tác này.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Trong những năm qua, thực hiện chủ trương cải cách hành chính, Bộ Công an đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xét duyệt nhân sự cấp thị thực cho người nước ngoài; công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế thông qua đường truyền nội bộ được kết nối từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đến các cửa khẩu hàng không quốc tế, Cục cửa khẩu - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao; các công ty du lịch lữ hành quốc tế cũng đã kết nối đường truyền đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để truyền tải thông tin người nước ngoài xin nhập cảnh Việt Nam, phục vụ xét duyệt nhân sự được nhanh chóng.

Để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài vào Việt Nam, nhất là góp phần phát triển du lịch, thu hút đầu tư, Chính phủ đã yêu cầu đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực (nêu tại nghị quyết 40/NQ-Cp ngày 1-6-2015) và ngày 14-5-2015 ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó giao cho Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng đề án cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo hướng: toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp thị thực cho người nước ngoài đề thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Thiếu thướng Lê Xuân Viên – Cục trưởng A72

Người nước ngoài được giải quyết cấp thị thực điện tử sẽ truy cập Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để in thị thực. Ngày 26-10-2015, Thủ tướng Chính Phủ ban hành quyết định số 1819/QĐ-Ttg phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong đó thủ tục hành chính cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam của Bộ Công an thuộc danh sách các dịch vụ công, được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Ngày 22-11-2016, tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa XIV đã thông qua nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thời hạn 2 năm kể từ ngày 1-2-2017.

Việc cấp thị thực thông thường vẫn được thực hiện theo quy định của Luật nhập xuất cảnh. Ngoài nước ngoài có quyền lựa chọn đề nghị cấp thị thực thông thường theo quy định của Luật hoặc đề nghị cấp thị thực điện tử theo quy định của Nghị quyết.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Viên so với quy định của Luật Nhập xuất cảnh thì việc cấp thị thực theo quy định của Nghị quyết có các điểm mới sau:

Về hình thức: Luật nhập xuất cảnh quy định thị thực dán vào hộ chiếu hoặc cấp rời; Nghị quyết quy định thị thực điện tử là một loại thị thực mới, được cấp cho người nước ngoài qua hệ thống giao dịch điện tử.

Về giá trị và thời hạn thị thực: Luật nhập xuất cảnh quy định thị thực có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần, thời hạn phù hợp với mục đích nhập cảnh (tối đa không quá 5 năm) và không chuyển đổi mục đích; Nghị quyết quy định thị thực điện tử có giá trị một lần không quá 30 ngày, áp dụng đối với người nước ngoài vào Việt Nam với các mục đích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Người được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập xuất cảnh (cấp thị thực dán vào hộ chiếu hoặc cấp thị thực rời hoặc cấp thẻ tạm trú).

Về điều kiện cấp thị thực: Luật nhập xuất cảnh quy định điều kiện cấp thị thực phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh, có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh với một số trường hợp cụ thể (đầu tư, lao động, học tập,…); Nghị quyết quy định người nước ngoài được cấp thị thực điện tử nếu có hộ chiếu hợp lệ.

Về thẩm quyền cấp thị thực cho người nước ngoài đang ở nước ngoài: Theo quy định của Luật, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp thị thực mới cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam; cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho người đang ở nước ngoài; đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) cấp thị thực đối với trường hợp người nước ngoài được nhạn thị thực tại của khẩu quốc tế. Việc cấp thị thực của cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài và đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh được thực hiện theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (sau khi xét duyệt nhân sự). Nghị quyết quy định cơ quan quản lý xuất nhập (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) có thẩm quyền cấp thị thực điện từ cho người nước ngoài đang ở nước ngoài qua hệ thống giao dịch điện tử và người nước ngoài được tự in thị thực điện tử đó. Ngoài ra, Luật quy định thị thực có giá trị một lần và không được chuyển đổi mục đích; Nghị quyết quy định: thị thực điện tử chỉ có giá trị một lần, người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật. Nghị quyết về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam quy định người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả lại trong trường hợp không được cấp. Ngoài nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, từ ngày 1-2, người nước ngoài muốn đề nghị cấp thị thực điện tử sẽ thực hiện theo các bước sau:

Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu.

Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử. Trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

Giao diện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử theo quy định và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài theo quy định.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị và phí cấp thị thực. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử. Nghị định nêu danh sách 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách 28 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Thiếu tướng Lê Xuân Viên cho biết: ngay sáng ngày 1-2-2017, đã chính thức tiếp nhận và cấp thị thực điện tử đầu tiên cho ông Richard Kenneth Wilson quốc tịch Anh, SN 12-1-1969, số hộ chiếu 511448614, thời hạn từ 3-2-2017 đến 5-3-2017, mục đích du lịch và đã truyền dữ liệu đến cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (điều lưu ý ở đây là công dân Anh đã được miễn thị thực 15 ngày nhưng họ vẫn xin cấp thị thực điện tử 30 ngày). Tính đến sáng 3-2-2017, đã có 65 hồ sơ được kê khai 16 người đã hoàn thiện hồ sơ và được cấp thị thực điện tử…

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP.HCM chiều ngày 3-2, ông Bùi Tá Hoàng Vũ-Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết đúng 12h45 ngày mai 4-2, tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, thành phố sẽ đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam bằng thị thực điện tử, du lịch từ Dubai qua hãng hàng không Qatar.

Bình luận (0)

Lên đầu trang