Số ca F0 tại TPHCM đang "đi ngang"

(CAO) Số ca F0 tại TPHCM đang đi ngang. Nếu thực hiện nghiêm các quy định, cộng thêm sự hợp tác đầy đủ của người dân thì tình hình dịch bệnh tại TP sẽ sớm ổn định và chuyển biến tích cực.

Lên đầu trang Thống kê