Thu - chi sai, các trường phải trả lại hơn 2 tỷ đồng cho cha mẹ học sinh

Thứ Năm, 16/12/2021 10:38

|

(CAO) Các địa phương tại Gia Lai đã thành lập 19 Đoàn để thanh tra công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh trong 2 năm học (2019-2020 và 2020-2021) tại 468 trường học cấp huyện quả lý.

Đến nay, đã có 16 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ban hành kết luận thanh tra, chỉ còn H. Đăk Pơ chưa kết thúc thanh tra.

Qua thanh tra, các Đoàn phát hiện 112 trường học có sai phạm và kiến nghị hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Điển hình, tại TP. Pleiku qua thanh tra đã phát hiện 26/66 trường học chi sai từ các khoản thu theo thoả thuận. Đoàn Thanh tra yêu cầu, Ban Đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS) các trường hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 474 triệu đồng.

Phòng GD&ĐT TP. Pleiku phát hiện 26 trường học trực thuộc vi phạm thu-chi

Tại H.Chư Prông thanh tra tại 57 trường học do UBND huyện quản lý, phát hiện 33 trường có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh, với số tiền hơn 618 triệu đồng. Trong đó, nổi lên những khoản chi như: Chi cho dọn vệ sinh trường trong thời gian nghỉ học dịch COVI-19; chi tiền dạy chiều thứ 5 và thứ 6, trong khi cha mẹ nộp học phí học 2 buổi theo quy định.

Đoàn Thanh tra yêu các trường hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh số tiền gần 150 triệu đồng. Trong quá trình thanh tra, các trường đã trả lại cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 78 triệu đồng.

Còn tại H. Đức Cơ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra tại 33 trường học trực thuộc nhưng không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, trước đó, UBND H. Đức Cơ tiến hành thanh tra tại 6 trường học, phát hiện cả 6 trường thu, chi sai quy định từ đóng góp của cha mẹ học sinh. UBND huyện đã yêu cầu 6 trường hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 614 triệu đồng.

Qua công tác Thanh tra cho thấy, các nội dung chi sai từ nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh chủ yếu là chi thù lao duy trì vệ sinh trường; thù lao giảng dạy; chi không đúng thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh; hết nhiệm vụ chi nhưng Ban ĐDCMHS không trả lại cho mẹ học sinh.

Thanh tra Gia Lai kiến nghị Sở GD&ĐT Gia Lai chỉ đạo các Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh không để tình trạng các đơn vị trường học lạm thu từ cha mẹ học sinh để chi các khoản không đúng quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang