Thế giới nhấn mạnh thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CAO) Những ngày qua, truyền thông thế giới đã đồng loạt đăng các bài viết về sự nghiệp lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt gần 14 năm.

Lên đầu trang