3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng bước đầu khai gì?

(CAO) Quá trình thẩm vấn ban đầu, các bị can đã thừa nhận sai phạm và khai bản thân là cấp dưới, toàn bộ là làm theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hằng.

Lên đầu trang