Phạt cảnh cáo đối với đơn vị tổ chức đêm nhạc Khánh Ly

(CAO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng xử lý cảnh cáo Ban tổ chức đêm nhạc Khánh Ly vì trong đêm nhạc do đơn vị này tổ chức, ca sĩ Khánh Ly đã hát ca khúc ngoài danh mục cấp phép.

Lên đầu trang